Bulgarian English German Greek Polish Russian Turkish Ukrainian

Търговия със свински МОМ

Търговия със свинско механично обезкостено месо.

 

Дружеството свинско механично обезкостено месо ( свински бадер) със страна на произход Полша, Испания, Германия и др.

 Компанията е в тясно сътрудничество с водещи производители в бранша.

Предлагаме свински бадер 3 мм. Замразен с температура на съхранение от -18 до - 24 С .

Свинското механично обезкостено месо ( МОМ )се използва в месопреработвателната промишленост за производство на малотрайни, полутрайни, трайни, сурово-сушени колбаси и млени меса.