Bulgarian English German Greek Polish Russian Turkish Ukrainian

Внос на OSB плоскости

Внос на OSB плоскости.

Фирмата прелага OSB плоскости внос от Украйна и Полша.

OSB (Oriented Strand Board) са дървесни плоскости с подредени по дължина дървесни частици от двете страни и подредени напречно частици в средния слой

Използват се в строителната, мебелната индустрия, както и за опаковки.